Tisk
Napsal uživatel Administrator   
Úterý, 14 Říjen 2014 18:22

Nebezpečný a velkoobjemový odpad

 

Upozorňujeme občany, že v sobotu

18.10.2014 od 900 – 1100 hodin

se mohou zbavit odpadů, které nelze sládkovat.

Občané z Višňové, Andělky, Filipovky, Saně a Loučné

dopraví a odevzdají

osobně na jednom svozovém místě

–     prostor bývalé sběrny u kostela ve Višňové.

Občané z Minkovic, Poustky, Předlánc a Vísky mají určené časy a místo, kde v obci svozová firma přistaví kontejner, kam občané mohou OSOBNĚ

odevzdávat odpady.

Víska                  (u obchodu)                         9,00 –  9,20 hodin

Minkovice          (u hasičárny)                        9,20 –  9,40 hodin

Poustka             (u obchodu)                         9,40 – 10,00 hodin

Předlánce          (u autobus. zastávky)         10,00 – 10,20 hodin

Časové rozmezí mezi jednotlivými stanovišti se nedá přesně odhadnout, občané musí na stanovišti počkat, než bude přistaven kontejner na odpad.

Tekuté odpady odevzdávejte pouze v uzavřených nádobách.

Občan neplatí nic, poplatek je hrazen z poplatku za komunální odpad dle OZV č.1/2012, podnikatelé a firmy zaplatí plnou cenu dle ceníku.

 

ceník pro nebezpečné odpady na rok 2014,

tyto ceny hradí pouze podnikatelé a firmy


Kód

Název druhu odpadu

Cena bez DPH

150201

Sorbent, upotř. čistící tkanina, filtr.materiál, ochr. Tkanina

10,- Kč/kg

160103

Pneumatika

20, 80, 130,- Kč/ks

160601

olověný akumulátor

0,- Kč/kg

200109

olej nebo tuk

12,- Kč/kg

200112

barva, lepidlo, pryskyřice

10,- Kč/kg

200113

Rozpouštědlo

12,- Kč/kg

200114

Kyselina

10,- Kč/kg

200115

Hydroxid

10,- Kč/kg

200116

detergenty, odmašťovací přípravky

12,- Kč/kg

200117

Fotochemikálie

10,- Kč/kg

200118

Léky

20,- Kč/kg

200119

Pesticidy

20,- Kč/kg

200120

galvanický článek elektrický, suchý nebo mokrý

8,- Kč/kg

200121

Zářivka

0,- Kč/ks

200121

výbojka

0,- Kč/ks

200123

zařízení s obsahem freonů (lednice, mrazáky)

0,- Kč/ks

200124

elektrotechnický odpad (televize, radia atd.)

0,- Kč/kg

A.S.A., spol. s.r.o.

provozovna Frýdlant

Chraňte své životní prostředí!