Home

Občanské sdružení

PDF Tisk Email
Napsal uživatel František Tuhý, foto Jiří Štern   
Pátek, 18 Říjen 2013 11:30

 

 

 

 

 

 

Kulturáku byl vzdán hold!

V roce 1953 se rozhodli občané Vísky, že prostory bývalé továrny přetvoří v kulturní stánek. Místní národní výbor ve Vísce byl pro, pro byl i Okresní národní výbor v Liberci, který přispěl financemi. V rekordně krátké době, za necelý rok, byla adaptace realizována a kulturní dům byl otevřen. Ze začátku sloužil především dětem místní základní školy, které zde pravidelně vystupovaly při oslavách MDŽ, MDD, vánočních besídkách, hrály zde divadlo. Později se „chytly“ taneční zábavy a to především díky oblíbené kapele Jiřího Labského, která uměla pobavit návštěvníky. Kromě zábav byly v kulturáku promítány filmy, čas od času vystoupil kouzelník, pravidelně sem zajíždělo loutkové divadlo z Liberce, probíhaly zde turnaje v stolním tenise.

25 let existence kulturáku ukázalo, že je nutná rekonstrukce. Nevyhovující sociální zařízení, vytápění, elektroinstalace, shnilá okna, podlahy, to vše volalo po opravě. Odborné práce zajistil dodavatelsky Stavokombinát Frýdlant, největší tíha adaptace však ležela především na občanech Vísky. Na rekonstrukci odpracovali více než 2 000 brigádnických hodin, což je úctyhodné číslo, v dnešní době nemyslitelné. 8.května 1982 se kulturák otevíral. Hodnota díla byla 1,5 miliónu korun. Ihned po otevření bylo ustanoveno Místní kulturní středisko, které se pak stalo organizátorem a garantem stovek společenských a kulturních akcí.

A tak kromě pořádání zábav a plesů organizacemi byly zváni divadelní soubory, profesionální umělci, jako např. Josef Kobr, Petra Černocká, Josef Bek, Moravanka, Josef Zíma, Waldemar Matuška, Buřinky a další. Největší úspěch měl Vladimír Menšík.

 

Hlavní důraz kladlo MKS na vlastní tvorbu: pro děti mikulášské besídky, maškarní karnevaly, cyklistické závody, turnaje v dámě, stolním tenisu, pořady pro důchodce, komponované pořady Šest ran do klobouku, Kufr a Nálada je výborná.

Praxe ukázala, že při všech pořadech chybí šatny a sociálky pro účinkující. Díky pochopení tehdejšího Místního národního výboru ve Višňové vedeného předsedou Karlem Vávrou došlo k výstavbě budovy, kde chybějící zařízení spolu s místnostmi na ubytování bylo realizováno. V roce 1990 se přístavba otevřela.

Po revoluci v r. 1989 došlo k útlumu kultury, Místní kulturní středisko bylo zrušeno, činnost v kulturáku byla zaměřena na pořádání zábav, svateb, čas od času se zde odehrálo divadelní představení ochotníků z Hrádku či soustředění různých zájmových skupin s ubytováním. Pravidelné byly pouze velice úspěšné výstavy místních chovatelů.

Nápor zažil kulturák po revoluci pouze v roce 1996, kdy si Víska připomínala 600 let od založení a kdy během roku bylo uspořádáno na dvě desítky akcí včetně setkání rodáků s vyvrcholením 14.září, kdy proběhl bohatý celodenní program.

Oživit setrvalý pokles akcí pro širokou veřejnost se pokusila v letech 2006-2007 parta lidí z bývalého Místního kulturního střediska. Kvůli nezájmu či spíše odmítavému postoji některých členů Obecního zastupitelstva se Parta hic, jak si říkali, rozhodla, že už neudělá nic.

Poslední „vlašťovkou“ je občanské sdružení Víska, které po dva poslední roky se snaží dostat do kulturáku návštěvníky všech věkových kategorií, od dětí až po důchodce, připravit pro ně akce a oživit tak sousedské posezení, které k vesnici vždy v minulosti patřilo.

Šedesátiletá existence kulturáku byla připomenuta v sobotu 28.9.2013 komponovaným zábavným programem. V úvodním slovu zachycujícím historií a dění v uplynulých letech doplněném výstavkou dokumentů, především fotografiemi, byl vzdán hold všem, kteří v letech minulých se podíleli na adaptačních pracích, na organizování akcí, či těm, kteří svoji účastí podpořili velice úspěšnou činnost kulturáku. Poté započal zábavný program v e stylu retro. Nemohl začít jinak než předtančením. Následovalo připomenutí si veleúspěšné éry Labských, imitátor Václav Faltus oživil ve vzpomínkách, ale i hlasem, umělce, kteří ve Vísce vystupovali. Šest ran do klobouku, to byl v 70. letech minulého století devítikolový seriál, kdy proti sobě nastupovaly společenské organizace z celé Višňové, od Černous až po Vísku. I dnešní opakování pobavilo, největší sympatie patřili pozdějšímu vítězi Václavu Faltusovi. Závěrečnou tečkou pohodového večera byla tombola podaná v netradičním humorném pojetí. Pochopitelně, že zaujala i výstava fotografií rodáka Vísky Miroslava Zajíce. Škoda jen, že nemohl být osobně přítomen. Potěšila i účast zástupců Vísky u Chotěboře z Vysočiny. Sympatickým vystupováním si získali místní občany. Nejdříve sehráli fotbalový zápas s naší jedenáctkou, poté se aktivně zapojili i do oslav KD.

Večer se vydařil, 60 let kulturáku bylo důstojně připomenuto.

Aktualizováno Sobota, 19 Říjen 2013 08:12
 
Copyright © 2021 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.