Home

Občanské sdružení

PDF Tisk Email
Napsal uživatel FTantišek Tuhý   
Úterý, 15 Duben 2014 16:15

Občanské sdružení Víska bilancovalo

Při hodnocení naší činnosti od minulé výroční schůze nelze začít jinak než konstatováním, že to byl pro Vísku rok plný událostí, nejnáročnější rok za desítky let zpětně. Vítězství v celostátní anketě Strom roku, páté místo v Evropě, dvě povodně, oslava 60 let kulturáku, dva požáry, dostavěná hráz, zdárně se rozvíjející stavba mostu, k tomu tradiční akce OS, … stále se něco dělo. Jen rok 2010 byl výjimečnější, ale to z jiného hlediska.

První naší akcí je vždy maškarní karneval pro děti. Tentokráte byl v rázu „Pat a Mat v akci“. Podle ohlasu veřejnosti se líbil, bylo plno - 90 dětí a 133 dospělých. Hlavní aktéři: Pat a Mat v podání Jaroslava Kolačného a Jana Mokrého tvrdili muziku, naladili atmosféru, bavili se i dospěláci, o dětech ani nemluvě.

Druhou akcí byl turnaj v deskových hrách o Víseckého koníka. Účast je stále stejná, deset dětí, což sice není špatné, ale rádi bychom přivítali dětí více. Buďto hry na přemýšlení nelákají, nebo děláme chybu v propagaci. Pokusíme se do budoucna vylepšit.

Třetí akcí pro děti byla drakiáda. I tentokráte přálo počasí, slunečno, větrno, což se odrazilo i na rekordní návštěvě. Padesát draků znamená minimálně 100 pouštěčů. K tomu další desítky přihlížejících, a tak není divu, že fotbalové hřiště bylo opět plné.

Při výčtu dětských akcí se zmíním i o šmoulím karnevale. Sice se odehrál letos, ale do výročky. Účast byla obdobná co loni. O šest dětí více, o tři dospělé méně. Tentokráte byl důraz kladen více na tanec, děti měly vzor v předvádějící trojici, což se jim líbilo a plně to využily.

Největší společenskou události vloni bylo připomenutí 60. výročí vzniku KD. V roce 1953 naši otcové a dědové zadaptovali bývalou strojovnu na kulturní dům. Akce pro děti pořádané místní víseckou školou, putovní kino, taneční zábavy spolků z širokého okolí prokázaly prospěšnost vzniku KD. Ukázaly ale též nutnost další rekonstrukce. K opětnému znovu otevření došlo 8.5.1982. Poté následoval desetiletý boom akcí, především v režii Místního kulturního střediska. Dováženou kulturu reprezentovanou předními českými umělci střídaly pořady vlastní jako Šest ran do klobouku, Nálada je výborná, Kufr, masopusty, neckyády a další, které měly snad ještě větší ohlas. Proběhly zde oslavy 650 let Višňové a 600 let Vísky. Materiálu k připomenutí 60let tak bylo hodně, bylo z čeho vybírat. Fotografická výstava zachytila brigádnickou činnost - více než 2 000 hodin odpracovali občané Vísky na adaptaci, další fotky pak bohatou společenskou činnost. Velice úspěšná a návštěvníky vyhledávána byla výstava fotografií rodáka Vísky Miroslava Zajíce, předního českého fotografa. Též samotný doprovodný program byl stylizován do připomenutí předešlých akcí. Imitátor Václav Faltus dal vzpomenout vystoupení Vladimíra Menšíka, Josefa Kobra, Josefa Zímy, Josefa Beka a dalších. Pozvání na oslavy přijali i zástupci spřátelené Vísky u Chotěboře, kteří byli velice milým oživením akce.

Oslavy se vydařily, byly navštíveny velkým množstvím lidí, potěšující je, že především rodáků. Stály ale mnoho úsilí. Jak v shánění a zpracování materiálů a dokumentů, v zajištění propagace, doprovodného programu. Vynaložená námaha nebyla zbytečná. Ukázala, že i na vesnici se dá kulturně žít, mnohdy více než ve městech. Je to jen o lidech. Popularita KD ve Frýdlantském výběžku v osmdesátých a devadesátých letech to potvrzuje.

Koncem dubna jsme přihlásili dub u elektrárny do celostátní kampaně Strom roku. Později jsme se dozvěděli, že tu samou nominaci poslala i paní Žáková z Višňové. Silným příběhem stromu, kdy při povodni v r.2010 zachránil svým vzrůstem a postavením majetek a životy občanů, jsme zaujali porotu, ale co je nejdůležitější, v rámci České republiky v soutěži dvanácti stromů zaujali i 6 223 občanů, anketu vyhráli a postoupili do soutěže Evropský strom roku 2014, kde jsme skončili na pátém místě. Obě ankety byla pořádná fuška. V této souvislosti bych chtěl vyzdvihnout práci paní Žákové. Bez jejího přičinění by metály nebyly, sami bychom je nedosáhli. Vítězství a páté místo v Evropě bude možná doceněno více až v dalších letech, až se stane po vybudování odpočívadla a informační tabule, připomínající povodňovou událost a příběh stromu, cílem turistů. Již teď je o dub, i ve veřejnosti neznalé věci, zájem. Po soustředění všech informací, přímo na místě si mnozí z nás až potom naplno uvědomí, co Dub ochránce dokázal a za co jsme mu vděčni. I proto je nutné dotáhnout úpravu okolí dubu včetně výstavby všech potřebných zařízení co nejdříve do konce. Měli by nás navštívit architekti z Brna. Jakou mají oni představu, nevíme. Rádi se s ní seznámíme. Každopádně, při projektování by se měly vzít v potaz jak nedaleká hráz, a tím pádem připomenutí povodně, tak i plánované znovuobnovení pomníku obětem 1.sv.války.

Ani loni jsme nebyli ušetřeni povodní a to dokonce nadvakrát. V prvém případě ještě nebyly k dispozici přečerpávací čerpadla na hrázi, a tak musely nastoupit hasičské sbory. Podruhé naštěstí již s čerpadly. Technika vydržela, snad tomu tak bude i do budoucna.

Hrázka je postavena, jestli je už zkolaudována, nevíme. Na optickou velikost mostu u elektrárny si zvykáme, hlavně, aby byl co nejdříve dodělán. Totéž platí i o mostě u nádraží. Jak má vypadat jeho rekonstrukce taktéž nám není známo. Je to stále v jakémsi stádiu utajení. Nezbývá než doufat, že výsledek nebude horší než most stávající, že nebudeme postaveni před hotovou věc, jako sousedé v Minkovicích. Potom by bylo pozdě bycha honit. Vše by mělo být údajně hotovo do konce 1.pololetí. A to včetně adaptace silnice. Jsme rádi, že na Krajské správě silnic jsou rozumní lidé, uznali naše připomínky k regulaci potoka u domu č.p.70. Betonové prefabrikáty u hrázděnky by byly jak pěst na oko.

Z uvedeného je vidět, že i v letošním roce bude ve Vísce čilý stavební ruch, vyžadující si různá omezení a trpělivost se snášením dalších tun prachu. Snad se ale dočkáme okamžiku, že budeme moci vyhlásit soutěž o nejhezčí okno, balkon, předzahrádku. V hlavách tuto myšlenku nosíme od samého vzniku OS.

Před oslavou 60.výročí jsme se snažili přesvědčit zastupitele, že by měli věnovat pozornost sálu KD, jeho stavu. Že si připomenutí 60tileté bohaté činnosti zaslouží důstojného prostředí. Nestalo se tak. Bylo nám řečeno, že na Vísku peníze nezbyly, přednost dostaly jiné akce. Marná byla naše urgence, že peníze musí na povodňovém kontě být, že stav parketu s povodní souvisí, že zde bylo krizové středisko se skladem materiálu všeho druhu, denně zde procházelo tisíce lidí s nánosy bahna na obuvi, což se na parketech s rozcházejícími se spárami muselo projevit. Též všude přítomný prach z materiálu a oblečení vykonalo své. Jak je vidět, při rozhodování, kam peníze dát, ledaskdy činitel „povodeň“ nehrál roli. A tak oslava KD musela proběhnout v havarijním prostředí. To samé si jistě myslí i návštěvníci letošního karnevalu pro děti. Na dotazy či spíše výtky rodičů „Proč je tady tolik špíny?“ jsme odpovídali radši jen pokrčením ramenou.

Sdružení Člověk v tísni darovalo krátce po povodni na opravu obecních domů, mimo jiné i na kulturní dům Víska, 2 milióny korun. S tím, že musí být proinvestovány do podzimu 2011. Do Vísky nebyla v tomto termínu dána ani koruna. A bylo vůbec z tohoto fondu něco investováno v kulturáku?

V roce 2012 byla vypracovávána dokumentace na zateplení objektů kulturního domu Víska a Andělka. Realizace měla být hrazena z Ministerstva životního prostředí. Proč byl nakonec vybrán jen projekt na Andělku? Všem je přeci jasné, že využitelnost zařízení je a i bude diametrálně odlišná. Není to plýtvání peněz? Situace v Andělce se mohla řešit jiným způsobem. Způsobem, který by byl poplatný místním požadavkům.

Při ustavující schůzi OS jsme se usnesli, že naše činnost bude zaměřena i na vzhled obce a životní prostředí. Jsme rádi, že v loňském roce byl dotáhnut do konce projekt Návsi ing.arch. Baldy. Byl představen na členské schůzi 4.7. a následně 28.9. při oslavách KD. Co nás ale mrzí je fakt, že už přes dva roky pokračuje devastace parku, keře jsou neustále ohlodávány, nikdo není schopen tuto likvidaci zastavit. Rozhodli jsme se proto požádat odbornou firmu o vypracování znaleckého posudku.

Ta samá ulička v roce 2014

Park v roce 2012

 

 

 

 

 

 

Park v roce 2012 a ta samá ulička v roce 2014

Co s rozbitým  placem od skládkování štěrku s asfaltem způsobený chybným rozhodnutím Obce? Byl tento úkon zahrnut do rozpočtu firmy? Kolik za to zaplatila Eurovia Obci? Nabídne recipročně něco Višňové, respektivě Vísce, kde došlo k újmě? Neskončilo to snad jen sponzorováním jednoho spolku?

V letošním roce by mělo dojít k adaptaci vozovky ke KD. Předpokládáme, že budou upraveny i přilehlé obecní pozemky. Pokáceny shnilé stromy, vyrovnán a oset trávou terén, vybudováno stanoviště pro kontejnery tříděného odpadu. Před penetrací krajské komunikace snad dojde i na odstranění letité „věčné louže“ u obchodu. Výměnu si vyžaduje i roky nefunkční turistická mapa.

Jak jsem se zmiňoval na začátku, máme za sebou smutné události, ne často vídané. Dva požáry. Lze si jen přát, že policie žháře v brzké době vypátrá. Nabídli jsme rodině Severýnů pomoc při likvidaci sutin, Jiří Severýn ji akceptuje a jakmile ji bude potřebovat, dá nám vědět.

O velikonocích měl přes Vísku jezdit automobilový závod Rallye Lužické hory. Žádost organizátorů Obecní zastupitelstvo Višňová schválilo, ačkoli se víseckých občanů nezeptalo na názor. Zvítězily osobní zájmy několika jedinců. Že by ale došlo k omezování osobní svobody občanů, že by byl ohrožen majetek a zdraví občanů se v potaz nebralo. A ještě k tomu na velikonoce. To je doslova znesvěcení svátků. Rallye se nakonec nekoná a je jedno, jestli díky protestů občanů nebo špatnou připravenosti pořadatelů. Důležité je, že svátky jara nebudou narušeny.

Ačkoli nejsme organizátory, zúčastňují se zástupci našeho sdružení na požádání koordinátorky těchto akcí paní Žákové 2-3 x do roka družebních návštěv v Polsku, v obcích kousek od hranic. Jsou to vždy milá, ale i poučná setkání, někdy zíráme, jak se problémy, podobné naším, řeší daleko lépe v Polsku. Škoda jen, že není o tyto „frončafty“ mezi našimi občany zájem.

Navázali jsme kontakty s potomky sudetských Němců, kteří žili na Frýdlantsku. Jsou to velice ochotní, milí lidé, okamžitě nám zaslali několikastránkový dokument o Vísce, především o období první republiky. Nebrání se další spolupráci, což jsme uvítali. Požádáme je totiž o pomoc při obnovení památníku obětem 1.sv. války, který stál u elektrárny.

Je toho ještě hodně, o čem by mohla být řeč. Například, že jsme asi jediná organizace, která se nemá kde scházet, ačkoli kulturák postavili a rekonstruovali občané Vísky. Nebo o stálých problémech se sekáním obecních pozemků. O naší žádosti zřídit u hřiště ještě jedno stanoviště sběru tříděného odpadu. O obavách, jak to bude s vodou při povodni u skalky pod Coufalem. Jak se bude řešit odtok potoka přes hráz u pana Jírovce. Nedaří se nám přesvědčit Obec Višňová, abychom byli v předstihu informováni o všech plánovaných aktivitách ve Vísce. Problémů je hodně. Největší - zapomíná se na Vísku s financemi. Hlavně povodňovými.

Poděkování na závěr. Všem, kteří se podíleli na našich akcích a především na zabezpečení oslav KD. Obci Višňová, která vypomohla finančně. Všem, kteří trpělivě snášeli potíže se zvýšenou koncentrací prachu a těžké techniky na vozovce během celého roku. Věřte, bude líp!

Aktualizováno Úterý, 15 Duben 2014 18:22
 
Copyright © 2024 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.