Home

Občanské sdružení

Napsal uživatel František Tuhý   

Na slovíčko se starostou

V plejádě výročních schůzí organizací a spolků na Višňovsku, bilancovalo také i Občanské sdružení Víska. Nejdříve si připomenulo dobu založení. Původní představa zakladatelů byla stát se jakousi prodlouženou rukou Obecního zastupitelstva Višňová. Tehdejší zastupitelé OZ myšlence nebyli moc nakloněni, prý je to zbytečné, když zde máme řádně zvolené zastupitelstvo. Čas ukázal, že to smysl má, že se občanské sdružení může stát takovým mezi článkem směrem k občanům a že by nebylo marné, kdyby tomu bylo i v dalších osadách. Bohužel, to nejdůležitější, že budou občané prostřednictvím OS informováni o všech investičních akcích ve Vísce se nenaplnilo. Kdo jiný by ale o tom měl vědět, být seznámen s tím, co se bude dít, když ne občané, kterých zde žijí.

Po shrnutí všeho, co bylo v roce 2022 vykonáno, další část zprávy o činnosti patřila shrnutí toho, co občany pálí. Témat bylo přehršle. Nedokončení výstavby poldru, jinak se totiž stav kolem poldru nazvat nedá. Vozovka nevrácená do původního stavu, uschlé jeřáby, místo trávy dvoumetrové bodláky, informační tabule, která měla upozornit na výjimečnost provedení stavby, mající údajně primát v ČR, zeje prázdnotou … Smutný pohled. Problematika křižovatky u Odehnalů, včetně stavu vozovky. Co s polorozpadlou německou hasičárnou, co s neutěšenými, životu nebezpečnými bouračkami uprostřed obce. Kdo povolil umístění betonových bloků zužujících vozovku na mostě přes železniční trať, navíc neoznačených? Co bude s havarijním komínem KD? Jak zpopularizovat hrázděné domky, skvost Vísky, největší soubor hornolužické lidové architektury na území Čech? Jak to bude s každoročním odvozem velkoobjemového odpadu? Připomenutí, že strom roku 2013 ČR bude mít 10 výročí od vyhlášení ….

Další část schůze patřila pochopitelně starostovi Obce Višňová Michalu Scheidlovi. Své role se zhostil na jedničku. Dokonce se dá říci, že ze zbytku odpoledne se stalo „Dostaveníčko se starostou“. Odpověděl na všechny výše popsané problematiky Vísky. Seznámil přítomné s chystanou digitalizací pozemků v tomto roce, s plánovanými změnami v odpadovém hospodářství, s úmysly Obce i v dalších částech Višňové. Zareagoval i na výsledky občanského sdružení v roce 2022: vydání publikace Víska minulost a současnost, spolupráci při soutěži Vesnice roku, úklid při Ukliďme Česko, vylepšování areálu Kronika Vísky pod širým nebem.

Přítomní odcházeli spokojeni. Nebyl to promarněný čas.

 

 
Copyright © 2024 www.viska-os.eu. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software šířen pod GNU/GPL licencí.